سه‌شنبه 14 مرداد 1399   21:20:28
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 14 مرداد 1399 16:23:49
مشخصات  :


نام و نام خانوادگی : داریوش احمد زاده

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : شیمی

محل استقرار : طبقه اول

شماره تلفن : 9-33914250  - 061

تلفن داخلی : 1100

ایمیل : ahmadda1356@gmail.com

میزان سابقه : 10 سالسوابق کاری :

1-عضو کارگروه مصنوعات طلای تولیدی کشور در سال 91

2-فعالیت در حوزه اداره امور آزمایشگاه ها به مدت 6 سال

3-نماینده اداره کل در کمیسیون قاچاق کالا در ارز استان در حوزه قاچاق مصنوعات طلا

4- عضو کارگروه تشخیص طلای قاچاق استان خوزستان

5-مسئول آزمایشگاه انگ فلزات گرانبها به مدت 7 سال


6- مسئول بررسی استاندارد سازی پلیمرهای استان خوزستان به مدت 6 سال

7-کنترل و آزمون مصنوعات طلا در استان خوزستان به مدت 10 سال  ( از سال 86 تا کنون)

8- رییس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها   (1392 تا کنون )
.