جمعه 24 آبان 1398   07:24:23
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 23 آبان 1398 21:52:19

مشخصات  :
                                                                                                                                                                                                    
                           

نام و نام خانوادگی : علی داودی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

محل استقرار :  بخش مدیریت

شماره تلفن : 33375181 - 061

تلفن داخلی : 1001

ایمیل : a.davoodi49@gmail.com

میزان سابقه : 20 سالسوابق کاری:


مشاهده سوابق کاری 
.