شنبه 4 اسفند 1397   09:12:24
آخرين ويرايش سایت
شنبه 4 اسفند 1397 09:11:19

مشخصات  :
                                                                                                                                                                                                    
                           

نام و نام خانوادگی : علی داودی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

محل استقرار :  بخش مدیریت

شماره تلفن : 33375181 - 061

تلفن داخلی : 1001

ایمیل : a.davoodi49@gmail.com

میزان سابقه : 20 سال



سوابق کاری:


مشاهده سوابق کاری



 
.