سه شنبه 24 مهر 1397   08:10:46
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 24 مهر 1397 07:48:14

مشخصات  :


نام و نام خانوادگی : رعنا عابدیان

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : زبان ارمنی

محل استقرار : ساختمان مدیریت

شماره تلفن : 8-33914255  - 061

تلفن داخلی : 1005

ایمیل : isirkhouzestan_pr@yahoo.com

میزان سابقه : 16 سالسوابق کاری:

کارشناس و مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان
.