دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   03:29:16
آخرين ويرايش سایت
شنبه 31 فروردين 1398 23:09:05

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد مصوب کمسیون دولت الکترونیک
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت( عنوان زیر خدمتها شناسه زیرخدمت
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
10031455000


فرم ها
 1. تدوین استانداردهای ملی
10011455100
 1. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
10011455101
2 تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد 
13011456000فرم ها
 1. تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
13011456100
 1. تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی استاندارد
13011456101
 1. تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد
13011456102
 1. تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد
13011456103
 1. تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
13011456104
 1. تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456105
 1. تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی
13011456106
 1. تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)
13011456107
 1. تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی
13011456108
3 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
10031457000


فرم ها 1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457100
 1. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استانداردکالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457102
 1. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
10031457103
 1. نظارت بر ایمنی آسانسور
10031457104
 1. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی‌ها
10031457105
 1. نظارت بر کیفیت دیگ‌ های بخار
10031457106
 1. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی (CNG)
10031457107
 1. نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
10031457108
 1. نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
10031457109
 1. نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه
10031457110
 1. صدور گواهی‌نامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
10031457111
 1. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
10031457112
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
10031458000فرم ها
 1. فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
10031458100
 1. ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده
10031458101
 1. صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
10031458102
 1. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت،تراکتور،باطری،لاستیک و تبلت وارداتی)
10031458103
 1. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر
10031458104
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
10031459000فرم ها 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459100
 1. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
10031459101
 1. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل‌های جایگاه های عرضه سوخت مایع
10031459102
 1. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
10031459103
 1. صدور گواهینامه کالیبراسیون  
10031458104
 1. نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
10031458105
6 ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد (10031940000) 10031940000
7 آموزش استاندارد سازی (18051941000)
 1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
18051941100
 1. آموزش کارشناسان استاندارد
18051941101
 1. آموزش مسئولین کنترل کیفیت
18051941102
.