چهارشنبه 3 بهمن 1397   18:11:00
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397 16:51:12

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد مصوب کمسیون دولت الکترونیک
شماره مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 427000 مورخ 94/12/24
دیف عنوان خدمت (شناسه خدمت( عنوان زیر خدمتها شناسه زیرخدمت
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
10031455000


فرم ها
 
 1. تدوین استانداردهای ملی
10011455100
 1. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
10011455101
 
2 تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
13011456000فرم ها
 1. تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
13011456100
 1. تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی
13011456101
 1. تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده
13011456102
 1. تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار
13011456103
 1. تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
13011456104
 1. تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456105
3 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
10031457000


فرم ها

 1. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
10031457100
 1. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد
10031457101
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
10031458000فرم ها


 1. فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
10031458100
 1. ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده
10031458101
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
10031459000فرم ها

 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459100
 1. پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در دادوستد عمومی)
10031459101
 1. آزمون نازلهای سوخت مایع
10031459102
 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک
10031459103
.