جمعه 24 آبان 1398   07:24:50
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 23 آبان 1398 21:52:19

کلیه مناقصه ها و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.                                          
.