1397/2/18 سه‌شنبه
دوشنبه 5 آبان 1399   18:50:49
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 5 آبان 1399 13:34:42

فرم ها

1396/4/28 چهارشنبه
 

فرم های بخش اجرای استاندارد

               
1- فرم پرسشنامه اطلاعات فنی و فرآیند تولید واحدهای فرآوری مشتقات نفتی 

                2- مراحل دریافت پروانه استاندارد

               
3-فرم درخواست گواهی ثبت خوداظهاری محصول

               
4-فرم تعهد نامه متقاضی گواهی ثبت خوداظهاری محصول 

                5-فرم پرسشنامه اطلاعات فنی و مدارک لازم جهت صدور علامت پروانه استاندارد

               
6-روش اجرایی صدور ، تمدید ، تعلیق و رفع تعلیق ، ابطال و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی 

                7-مدارک لازم جهت صدور پروانه کاربرد نشان حلال

                8-جدول محاسبه نرخ کارمزد خدماتی

             
 9-آیین نامه اجرایی تعیین،طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران 
                                                                                                                                       
               10-فرم اظهارنامه انطباق محصول   

              11- فرم قرارداد تشویقی 


فرم های بخش امور آزمایشگاه ها


فرم درخواست تاسیس آزمایشگاه

فرم های بخش امور آموزش و تدوین استاندارد

فرآیند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

فرآییند تایید مراکز آموزشی همکار

فرآیند صدور پروانه کارشناسی استاندارد - اشخاص حقیقی

فرم های بخش نظارت بر امور صادرات و واردات

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ارزیابی کالا در مبدا ( روش اول )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ارزیابی کالا در مقصد ( روش دوم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ثبت کالا و ثبت نام و نشان تجاری ( روش سوم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق انطباق کالاهای خاص (روش چهارم )

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق سایر روشهای ارزیابی انطباق ( روش پنجم )فرم های بخش تایید صلاحیت

فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

فرآیند تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا استانی
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.