دسترسی سریع

مشخصات  :

نام و نام خانوادگی : احمد نزهت

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی - گرایش استراتژیک

محل استقرار : بخش مدیریت

شماره تلفن مستقیم : 33375180 - 061

تلفن داخلی : 1002

ایمیل : a.nozhat@gmail.com

میزان سابقه : 18 سالسوابق کاری :

1- مسئول آزمایشگاه بسته بندی و سلولزی اداره کل               (1380 الی 1384)

2- مسئول آموزش و تدوین اداره کل                                  (1381 الی 1382)

3- مسئول تایید صلاحیت و ممیز داخلی اداره کل                     ( 1381الی 1382)

4- مسئول واحد تضمین کیفیت                                          (1382الی 1385)

5- مسئول یخش ساختمانی اداره کل                                    (1382الی 1384)


6- مسئول طرح تکریم اداره کل                                         (1382الی 1385)

7-مسئول جشنواره شهید رجایی اداره کل                              (1382الی 1385)

8- دبیر کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات اداره کل       (1384 الی 1386)

9- دبیر کمیته بررسی و رسیدگی به شکایات                ( 1384الی 1386)

10-بازرس ویژه استاندار محترم خوزستان در طرح تکریم ارباب رجوع در استان  ( 1386 الی 1387)

11-عضو کمیته تخصصی بررسی ، کارشناسی و انتخاب بهترین طرحهای اقتصادی استان ( 1386 الی 1387 )

12- دبیر کمیته پیشگیری و مقابله با فساد اداری اداره کل    ( 1384 الی 1388)

13- دبیر ستاد تحول اداری       ( 1384الی 1388 )

14- دبیر ستاد هسته حوادث غیر مترقبه ( 1384الی 1388)

15- عضو هیات ارزیاب داخلی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکتهای بازرسی در استان (1385الی 1393)

16- سرپرستا تیم فوتسال اداره کل (1389الی 1393)

17- عضو کارگروه اصلی استاندارد در صنعت نیشکر و صنایع جانبی ( 1392الی 1393)

18-رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت (1384الی 1393)

19- معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی (1393الی همکنون)