دسترسی سریع

ملاقات عمومی با مدیر کل محترم اداره استاندارد خوزستان : دوشنبه  ساعت 10 تا 12 صبح هر هفته  

تلفن مستقیم دفتر مدیریت : 33375180 -061