دسترسی سریع

فرا رسیدن هفته استاندارد بر همکاران ارجمند استاندارد و عموم مردم عزیز مبارک باد


فرا رسیدن هفته استاندارد ( ۱۷ _۲۳) مهر ماه  بر همکاران ارجمند و هم استانی های عزیزمان مبارک و خجسته باد.                                                                
                                                           

            ( روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان )