دوشنبه 13 مرداد 1399   20:03:12
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 13 مرداد 1399 14:30:29
مشخصات  :
                                                                                                                                                                                                    
                           

نام و نام خانوادگی : علی داودی

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

محل استقرار :  بخش مدیریت

شماره تلفن : 33375181 - 061

تلفن داخلی : 1001

ایمیل : a.davoodi49@gmail.com

میزان سابقه : 20 سالسوابق کاری:


مشاهده سوابق کاری 
.