دسترسی سریع

محکومیت به 9 سال حبس برای جعل نشان استاندارد و عرضه الکل و مواد ضدعفونی تقلبی

رئیس اداره حقوقی اداره کل استاندارد خوزستان گفت: طی بازرسی کارشناسان این اداره کل با مامورین انتظامی از فروشگاههای سطح شهرستان اهواز مقادیر قابل توجهی الکل و مواد ضدعفونی کننده تقلبی با جعل نشان استاندارد بر روی آنها مشاهده که پس از توقیف آنها، با بررسی و تحقیقات انجام شده محل تولید و نگهداری آنها در یک منزل مسکونی شناسایی و پلمب گردید. پس از پیگیری اداره حقوقی این اداره کل و سیر مراحل قانونی در مراجع قضایی، فردخاطی به اتهام جعل این نشان دولتی به 9 سال و 6 ماه سال حبس تعزیری و شخص فروشنده نیز به 3 ماه حبس تعزیری و تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس به میزان 36.000.000 ریال جزای نقدی (بارعایت شرایط وضوابط قانونی تعین شده درحکم صادره و حق اعتراض) محکوم گردیدند.

استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم ملزم به رعایت قوانینی هستند که قانونگذار در آن مورد وضع کرده است. مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد "هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(۴۰) این قانون برخورد می‌شود."
رئیس اداره حقوقی اداره کل استاندارد خوزستان گفت: طی بازرسی کارشناسان این اداره کل با مامورین انتظامی از فروشگاههای سطح شهرستان اهواز مقادیر قابل توجهی الکل و مواد ضدعفونی کننده تقلبی با جعل نشان استاندارد بر روی آنها مشاهده که پس از توقیف آنها، با بررسی و تحقیقات انجام شده محل تولید و نگهداری آنها در یک منزل مسکونی شناسایی و پلمب گردید. پس از پیگیری اداره حقوقی این اداره کل و سیر مراحل قانونی در مراجع قضایی، فردخاطی به اتهام جعل این نشان دولتی به 9 سال و 6 ماه سال حبس تعزیری و شخص فروشنده نیز به 3 ماه حبس تعزیری و تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس به میزان 36.000.000 ریال جزای نقدی (بارعایت شرایط وضوابط قانونی تعین شده درحکم صادره و حق اعتراض) محکوم گردیدند.
مرضیه دهدشتی زاده در پایان افزود: از همشهریان و هم استانی های عزیز درخواست نمود درصورت مشاهده کالای مغایر با استاندارد و یا با کیفیت پایین تر از استاندارد مراتب را از طریق سامانه 1517 با این اداره کل درمیان بگذارند .