دسترسی سریع

برگزاری جلسه با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا دغاغله ناظر امور حلال اداره کل استاندارد خوزستان

در راستای بررسی استاندارد ملی 12000 تحت عنوان غذای حلال جلسه ای با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا دغاغله ناظر امور حلال اداره کل استاندارد خوزستان در اداره استاندارد آبادان برگزار شد.

در راستای بررسی استاندارد ملی  12000 تحت عنوان غذای حلال جلسه ای با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا دغاغله ناظر امور حلال اداره کل استاندارد خوزستان در اداره استاندارد آبادان برگزار شد.
حاج آقا دغاغله اظهار داشت: در متون دینی مسلمان‌ها و کتاب قرآن اشاره‌هایی و آیاتی مرتبط با غذای حلال، وجود دارد و تاکید دارند که غذای حرام در جسم و روح انسان تاثیر سوء دارد. کشور‌های مسلمان اعتقاد دارند چنانچه موضوع کد حلال به‌صورت یک استاندارد درآید می‌تواند برای مسلمین ایجاد یک هویت مستقل کند. بدست آوردن سود مناسب در بعد جهانی و ایجاد همگرایی بین کشور‌های مسلمان از اهداف ایجاد نشان حلال برای مواد غذایی است.
رئیس اداره استاندارد آبادان گفت: استاندارد 12000 غذای حلال توسط گروه کارشناس استاندارد سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد و توسعه یافته است. در این استاندارد، احکام اسلامی عرفاً شامل احکام پذیرفته شده و باورهای اسلامی میان کلیه مذاهب بدون در نظر گرفتن تنوع آن در کشورهای مختلف می شود. با اجرای این استاندارد اهداف زیر بدست خواهد آمد :
۱
دستیابی به تولید غذای حلال و افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده مسلمان با توجه به غذای حلال.
۲
توسعه الزامات اقتصادی و بازرگانی تحت عنوان ”توسعه بازارهای اسلامی بر پایه غذای حلال“
۳
برقراری چارچوب اساسی برای قوانین و آئین نامه ها در غذای حلال و گواهی های مرتبط.

در ادامه با حضور در گمرک آبادان جلسه ای با مدیران گمرک در این زمینه برگزار شد و از بازار ته لنجی آبادان بازدید به عمل آمد

 

سایر تصاویر: