دسترسی سریع

صدور 179 گواهینامه انطباق برای کالاهای وارداتی

نادر مرادی گفت : در شهریور ماه امسال 242 اظهارنامه گمرکی شامل 19 اظهارنامه کالاهای صادراتی و 223 اظهارنامه کالاهای وارداتی به اداره استاندارد خرمشهر ارجاع گردیده است.

رئیس اداره استاندارد خرمشهر گفت : در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران به ویژه ماده چهار و تبصره های زیر ماده شش ، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای غیر استاندارد، این اداره بر کلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرک های خرمشهرآبادان و منطقه آزاد اروند را داشته باشند نظارت نموده و تنها در صورت انطباق با استانداردهای ملی و یا استانداردهای مورد قبول مجوز ورود به کشور برای آنها صادر می گردد در غیر این صورت کلیه محموله های غیر استاندارد باید مرجوع گردند.
نادر مرادی گفت : در شهریور ماه امسال 242 اظهارنامه گمرکی شامل 19 اظهارنامه کالاهای صادراتی و 223 اظهارنامه کالاهای وارداتی به اداره استاندارد خرمشهر ارجاع گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: در این مدت تعداد 179 گواهینامه انطباق با استاندارد برای کالاهای وارداتی و تعداد 19 گواهی برای کالاهای صادراتی می باشند.
عمده کالاهای وارداتی شامل لوازم جانبی تلفن همراه، انواع تایر خودرو ، لوازم روشنایی برقی  و پارچه  می باشند.
عمده کالاهای صادراتی شامل ترکیبات معدنی  و مواد غذایی می باشند.